Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bộ Y tế công bố tỉnh Khánh Hoà hết dịch Covid-19

Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định số 648 ngày 26/2 về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Theo đó, căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007. Căn cứ quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Căn cứ quyết định 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 02 về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Căn cứ Công văn số 1654/UBND-KGIN ngày 25/2/2020 của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị xem xét công bố hết dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tin nhanh - Bộ Y tế công bố tỉnh Khánh Hoà hết dịch Covid-19
Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng bộ Y tế, Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký quyết định:

Công bố hết dịch Covid-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của virus corona gây ra) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Quyết định số 240/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của bộ Y tế về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Theo Thanh Lam (Nguoiduatin.vn)

https://www.nguoiduatin.vn/bo-y-te-cong-bo-tinh-khanh-hoa-het-dich-covid-19-a467064.html