Hỏi - Đáp

Tại sao Phật tử không ăn tỏi?

Người Phật tử thường được khuyên răn nên ăn chay, không nên ăn thịt các con vật nhưng việc thậm chí không được ăn tỏi và một số gia vị khác thuộc loại cây cỏ khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Vậy tại sao Phật tử không ăn tỏi?

Không chỉ không ăn tỏi, người Phật tử được khuyên nên kiêng cữ ngũ vị tân. Ngũ vị tân là năm món gia vị có mùi cay nồng gồm: Hành (cách thông) hẹ (từ thông), tỏi (đại toán), kiệu (lan thông) và hưng cừ, tên khoa học là Allium fistulosum, là loại gia vị có hình dáng và mùi vị tương tự củ nén không có ở Trung Quốc và Việt Nam.

Tại sao Phật tử không ăn tỏi?

Lý do bởi vì đặc tính của những gia vị này chứa nhiều tố chất kích thích và mùi vị cay nồng, nếu ăn nhiều thì thân thể có mùi hôi, nóng nảy và bị kích dục.

Do đó, mà trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8, Phật dạy: “Các chúng sinh cầu Thiền định (Samadhi) không nên ăn năm món cay nồng của thế gian. Vì năm món cay nồng đó nếu ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì sinh nóng giận.

Người nào ăn năm món cay nồng ấy thì dẫu có tài giảng thuyết mười hai bộ kinh, chư Thiên mười phương đều chê bai hôi thúi và xa lánh. Ma quỷ nhìn người ăn mấy món đó liền kéo đến liếm môi, liếm mép họ, vì thế nên thường ở chung với ma quỷ. Phước đức của người ăn ngũ tân mỗi ngày một tiêu dần. Bồ tát và thiện thần trong mười phương không đến ủng hộ người ấy”.

Đây không đơn giản là vấn đề tâm linh, ví dụ vì sao ăn chín lại phát sanh dâm niệm? Vì ngũ tân có tác dụng làm cho can hỏa vượng, nên dâm niệm phát sanh. Vì sao ăn sống lại tăng trưởng sân hận? Vì ngũ tân làm động can khí nên sân hận dễ phát sanh.

Điểm chủ yếu chính là mùi vị hôi nồng của nó rất khó chịu, nhất là khi sống trong một tập thể, nếu ai cũng ăn nhằm loại cay hôi này thì tự nhiên họ không cảm thấy khó chịu. Cho nên, muốn giữ sự hòa vui trong tập thể thì nên hiểu điều này.

Dung (Nguoiduatin.vn)


>> Tại sao xe lửa cần chạy trên đường ray?
>> Tại sao người ta thích chạm cốc khi uống rượu bia?
>> Tại sao chúng ta có hai quả thận trong khi có thể sống chỉ với một quả?


https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/tai-sao-phat-tu-khong-an-toi-tintuc763746