Cuối cùng, Lý Nhã Kỳ cũng "giải nghệ" thật!

Cuối cùng, Lý Nhã Kỳ cũng "giải nghệ" thật!

Đã nhiều năm kể từ khi Lý Nhã Kỳ tuyên bố giải nghệ, đến nay, mọi người mới dám gật đầu tin cô ấy đã làm đúng như lời tuyên bố hùng hồn ngày nào.