Thứ ba, 9/4/2013 | 06:31 GMT+7
Hàng ngàn đệ tử mặc võ phục tiễn đưa Trưởng môn phái Bình Định Gia

Hàng ngàn đệ tử mặc võ phục tiễn đưa Trưởng môn phái Bình Định Gia

Hàng ngàn đệ tử của môn phái võ Bình Định Gia đã tụ họp lại để tiễn đưa người thầy lớn của mình là võ sư Trần Hưng Quang - Trưởng môn phái Bình Định Gia, đồng thời là NSƯT hát tuồng về nơi vĩnh hằng.