Đề xuất thành lập đội tuyển ASEAN tham dự World Cup 2034

Đề xuất thành lập đội tuyển ASEAN tham dự World Cup 2034

Khi các nước ASEAN lên kế hoạch xin đăng cai World Cup 2034, có ý tưởng cho rằng nên tập hợp những cầu thủ mạnh nhất của 10 quốc gia để tạo nên một đội tuyển ASEAN.