Thứ ba, 9/4/2013 | 06:31 GMT+7
Văn hóa ứng xử ở mức báo động, Hà Nội xây bộ quy tắc

Văn hóa ứng xử ở mức báo động, Hà Nội xây bộ quy tắc

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa trình UBND TP dự thảo bộ quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.