Cán bộ kiểm sát bỏ công sở ngồi đánh bài tại quán cà phê

Cán bộ kiểm sát bỏ công sở ngồi đánh bài tại quán cà phê

Trong nhóm người ngồi đánh bài tại quán cà phê – karaoke T.T. ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) có một người mặc sắc phục cán bộ kiểm sát. Việc này gây sự phản cảm cho những người chứng kiến.