Tên trộm gây thảm án ở Hà Nội: "Tôi nhắm mắt đâm bừa"

Tên trộm gây thảm án ở Hà Nội: "Tôi nhắm mắt đâm bừa"

Với hành vi đâm chết hai người, gây thương tích cho hai người khác, Nguyễn Văn Kỳ bị tuyên tử hình.