Đề và đáp án Tiếng Anh thi THPT quốc gia

Đề và đáp án Tiếng Anh thi THPT quốc gia

Bài thi có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong 60 phút. Đây là môn thi bắt buộc cuối cùng để xét tốt nghiệp THPT.