Hà Nội tổng kiểm tra hộ khẩu từ 0h ngày 1/10

Hà Nội tổng kiểm tra hộ khẩu từ 0h ngày 1/10

Công an Hà Nội sẽ tổng kiểm tra hộ khẩu kết hợp thực hiện tổng hợp dữ liệu dân cư phục vụ xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an Thủ đô.