Kinh tế

  • Singapore phê chuẩn hiệp định TPP-11

    Singapore phê chuẩn hiệp định TPP-11

    Singapore trở thành nước thứ ba, sau Mexico và Nhật Bản, phê chuẩn TPP-11 với tên mới là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP).

  • Mỹ chính thức ép Nhật ngừng nhập dầu từ Iran

    Mỹ chính thức ép Nhật ngừng nhập dầu từ Iran

    Nhập khẩu dầu của Nhật từ Iran dự kiến sẽ giảm về không từ khoảng đầu tháng 10/2018. Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến sẽ thay Iran để cung cấp dầu cho Nhật.