Xã hội

Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không xuất cảnh

Với đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, Uỷ ban kiểm tra được quyền yêu cầu không được xuất cảnh.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra (cấp huyện trở lên) trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật, không có "vùng cấm".

Những tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng hoặc cản trở, can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ việc tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không xuất cảnh
Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư. Ảnh: PV.

Để phòng ngừa tham nhũng, Ủy ban kiểm tra có trách nhiệm giám sát việc triển khai và kê khai, công khai tài sản; giám sát đảng viên có dư luận bất minh về tài sản và sinh hoạt, trong thực hiện chức trách.

Cơ quan kiểm tra cũng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn, thư phản ánh, tố cáo về tham nhũng theo thẩm quyền phục vụ cho việc phát hiện tham nhũng; thu thập thông tin có liên quan đến tham nhũng từ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên và thông qua tự phê bình, phê bình trong tổ chức đảng.

Liên quan việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, quy định nêu rõ: "Uỷ ban Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh; khi cần thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn".

Với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện che giấu, tẩu tán tài sản, Uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền yêu cầu đảng viên giữ nguyên hiện trạng tài sản; trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban kiểm tra cũng có trách nhiệm yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, bố trí lại công tác đối với đảng viên có hành vi tham nhũng chưa đến mức xử lý hình sự; xử lý hoặc kiến nghị xử lý về trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tham nhũng hoặc bao che tham nhũng...

Theo Võ Hải (VnExpress.net)
Loading...