Xã hội

Trưởng ban Tổ chức: Ở trung ương hiện không có chuyện 'chạy chức'

Trong năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng ở cấp Trung ương đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự.
Trưởng ban Tổ chức: Ở trung ương hiện không có chuyện 'chạy chức'
Ông Phạm Minh Chính nói từ đầu khoá đến nay, việc bố trí cán bộ ở Trung ương "không có chuyện chạy". Ảnh: P.V

Chiều 19/11, phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói, bên cạnh kết quả đã đạt được, công việc ngành vẫn còn bộn bề, còn nhiều việc phải làm, phải bàn.

Theo ông, trong công tác cán bộ, nếu thiếu sự quan tâm của lãnh đạo cấp uỷ và thiếu thông tin thì việc bổ nhiệm có thể "đúng quy trình nhưng không đúng người, đúng việc”. Vì vậy, hai năm qua, cùng với việc thực hiện và tiếp tục hoàn thiện quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí về công tác cán bộ, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thường xuyên tham khảo ý kiến từ nhiều kênh thông tin khác, từ đó đánh giá về mức độ đồng thuận đối với các nhân sự liên quan, nhất là vị trí nhạy cảm, then chốt.

Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương cho biết, trong năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng ở cấp Trung ương đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự, trong đó có 5 người là Uỷ viên Bộ chính trị, Ban bí thư, 3 Bộ trưởng và tương đương, 6 trưởng ban cơ quan Đảng, đoàn thể trung ương, 8 Bí thư tỉnh, thành và đảng uỷ trực thuộc trung ương.

"Việc bố trí lại các uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng phải tham khảo ý kiến rất nhiều kênh. Cách làm như vậy cộng với công khai, dân chủ nên không có chỗ cho chạy chọt. Ban tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu ban hành quy trình nhân sự 5 bước, chặt chẽ hơn 3 bước trước đây. Tôi nghĩ, từ đầu khoá đến giờ, việc bố trí cán bộ ở Trung ương không có chuyện chạy. Kết quả của bố trí nhân sự  chứng mình điều này", ông Chính nói.

Trưởng ban Tổ chức: Ở trung ương hiện không có chuyện 'chạy chức' - 1
Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Ảnh: P.V

Ông Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, "kể cả nơi làm tốt hay chưa tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng", Ban tổ chức Trung ương đều cử lãnh đạo Ban gặp gỡ riêng từng thành viên trong Ban thường vụ tỉnh, thành uỷ để nghe phản ảnh trung thực, khách quan, đúng vấn đề. "Sau đó chúng tôi tổng hợp lại để có thông tin nhưng không nói nguồn cung cấp", ông Chính cho hay.

Về phân cấp quản lý cán bộ, ông Chính nêu rõ tinh thần Trung ương chỉ làm cấp trực thuộc trung ương, cấp trực thuộc trung ương làm xuống cấp huyện, cấp huyện làm xuống cấp cơ sở. Cách làm như vậy "mới là phân cấp, quy định trách nhiệm rõ ràng, sát thực tế".

Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương cũng lưu ý toàn ngành phải thường xuyên chăm lo tinh thần, vật chất của cán bộ, công chức, người lao động, quan tâm đến môi trường làm việc.

"Nhiều đảng bộ ngột ngạt vì môi trường làm việc không công bằng. Chuẩn hoá và siết chặt kỷ luật, kỷ cương phải đi đôi với giải phóng nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tính tích cực chủ động của mọi người, mọi lúc. Cứ loay hoay lúc nào cũng dùng kỷ luật, kỷ cương bó hết cả lại, khoanh' vòng kim cô không có không gian cho phát triển", ông nói.

Yêu cầu cán bộ 6 tháng phải kiểm tra sức khoẻ một lần

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, phương châm hoạt động trong năm 2018 của ngành tổ chức xây dựng Đảng là "tích cực, chủ động, bám sát thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, coi trọng hiệu quả". 

"Trọng tâm công tác cán bộ sắp tới là phải xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đặc biệt là người đứng đầu xứng đáng", ông nhấn mạnh và cho biết, toàn ngành cũng phải tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

Về cơ chế kiểm soát quyền lực, ông Chính nói vừa qua "không đủ đầy đủ công cụ kiểm soát nên bị lợi dụng, tha hoá, nhiều cán bộ biến quyền lực được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thành của mình để ban phát, xin cho". Vì vậy, bây giờ ngành tổ chức xây dựng Đảng phải tham mưu xây dựng quy chế, quy định của Đảng, tới đây là luật pháp hoá, thực hiện minh bạch. 

Cũng theo Trưởng ban tổ chức Trung ương, việc ốm đau là đột xuất và không mong muốn với bất cứ ai, vừa rồi Ban đã xây dựng quy chế khám bệnh đối với cán bộ. "Hiện giờ nhiều người ngại đi khám bệnh hoặc chủ quan không khám, nhưng sắp tới cứ 6 tháng cán bộ phải kiểm tra sức khoẻ một lần", ông nói.

Đề cập đến công tác luân chuyển cán bộ, ông Chính nói sở dĩ trước đây "chạy" được vì không có quy chế công khai, còn bây giờ đã có quy định siết chặt lại nên không thể "chạy" được. Hơn nữa, tinh thần của Bộ chính trị là không luân chuyển cán bộ theo đợt mà căn cứ vào con người, công việc cụ thể; việc luân chuyển có thể là thường xuyên, vì nếu quy thành từng đợt thì lại có chuyện "chạy".

Một nhiệm vụ khác của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2018 là tham gia chuẩn bị Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đơn cử như có sửa đổi Điều lệ Đảng không? Nếu sửa  Điều lệ thì năm 2018 phải chuẩn bị đề án để thảo luận trong năm 2019.

Cho rằng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là rất quan trọng, ông Chính nói "với các dự án xây cầu, công viên thì đầu tư hàng trăm triệu USD rất nhanh, nhưng 100 triệu USD để đào tạo nhân lực cho một tỉnh chưa ai dám nghĩ". 

"Cần thay đổi tư duy, cầu đường, hạ tầng rất cần, nhưng hạ tầng mềm là con người và cơ chế chính sách trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng", ông nói.

Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)


>> Tổng bí thư dự hội nghị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền
>> Kiểm soát quyền lực, phòng chống 'chạy chức, chạy quyền'
>> Tổng bí thư: Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ