Xã hội

Thủ tướng yêu cầu xử lý cá nhân vi phạm trong thực hiện BOT

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải định hướng việc lập các trạm thu phí, khắc phục những bất cập gần đây.
Thủ tướng yêu cầu xử lý cá nhân vi phạm trong thực hiện BOT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số bất cập, hạn chế và cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh, liên kết.

Thông báo nêu rõ, việc thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức đầu tư BOT và BT đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần tập trung khắc phục. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là quản lý quá trình thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

Cùng với việc rà soát, cơ quan này được giao định hướng lập trạm thu phí, khắc phục hạn chế, bất cập trong thời gian qua, đồng thời rà soát thời gian thu phí. 

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP trong tất cả các lĩnh vực từ đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không cho đến đường thủy nội địa.

Các Bộ, cơ quan liên quan quản lý chặt quá trình thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai các phương án cần được thực hiện kịp thời để xử lý những tồn tại, yếu kém. Với những tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện cần phải được kiểm điểm, xử lý nghiêm.  

Theo Nguyễn Hà (VnExpress.net)