Xã hội

Những đối tượng nào được nhận hỗ trợ của gói 38.000 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Có khoảng 13 triệu người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với khoảng 38.000 tỉ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lê Hùng Sơn - phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - cho biết, gói hỗ trợ an sinh 38.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 116 của Chính phủ hướng tới người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30-9-2021 và người lao động đã bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1-1-2020 tới hết 30-9-2021 - thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Theo đó, về đối tượng được nhận hỗ trợ của gói 38.000 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, sẽ có khoảng 13 triệu người lao động và 38.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Đối với 38.000 đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/21 đến 30/9/22) sẽ không phát sinh thủ tục hành chính. Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng để in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp. Trên bảng thanh toán đó sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào Quỹ BHTN của DN.

Đối với gần 13 triệu người lao động, cơ quan BHXH sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia BHTN và xác định thời gian tham gia BHTN. Tất cả các thông tin này đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam.

Những đối tượng nào được nhận hỗ trợ của gói 38.000 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Về phương hướng chi trả, người lao động vẫn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp (khoảng 10 triệu người), cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả qua tài khoản cá nhân.

Người lao động chỉ cần cung cấp cho doanh nghiệp số tài khoản cá nhân, còn với những thông tin liên quan đến nhân thân như số CMND/căn cước công dân và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ in sẵn ra để người nhận đối soát.

Một số trường hợp đặc biệt khi người lao động không thể mở được tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua DN. Tuy nhiên, để đảm bảo sự kịp thời và minh bạch, BHXH Việt Nam khuyến nghị người lao động nên nhanh chóng mở tài khoản cá nhân qua hệ thống các ngân hàng để có thể nhận được nhanh nhất và chính xác nhất.

Đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2020 đến nay, những người lao động đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động không ở doanh nghiệp, đã về các địa phương (khoảng 2,5 triệu người) sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện sẵn sàng tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của người lao động, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Về thời gian triển khai hỗ trợ, nghị quyết 116 của Chính phủ yêu cầu triển khai thực hiện gói hỗ trợ này trong 3 tháng (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021). Mới đây, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đặt ra quyết tâm hoàn thành việc triển khai gói hỗ trợ trong 1,5 tháng.

Về mức hỗ trợ của người đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:

Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.


>> Từ 2021, trợ cấp thất nghiệp tối đa của NLĐ là bao nhiêu?
>> Đề xuất chi 6.000 tỷ đồng đào tạo lao động thất nghiệp: Mừng và lo
>> Người lao động bị thất nghiệp được hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu đồng/người


https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhung-doi-tuong-nao-duoc-nhan-ho-tro-cua-goi-38000-ty-dong-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-tintuc787542