Xã hội

Nhiều quy định tránh nhà đầu tư BOT cao tốc bắc - nam 'tay không bắt giặc'

Hôm qua (28.3), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.
Nhiều quy định tránh nhà đầu tư BOT cao tốc bắc - nam 'tay không bắt giặc'
Quy định mới sẽ yêu cầu vốn chủ sở hữu nhà đầu tư tham gia dự án chiếm 20% - Ảnh: Đ.N.T

Theo đó, nghị quyết thông qua đề xuất của Bộ GTVT để triển khai dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 (dự án) đã được Quốc hội khóa 14 thông qua hồi tháng 10.2017 trên nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Đáng chú ý tại nghị quyết của Chính phủ vừa thông qua là một số quy định nhằm hạn chế tình trạng nhà đầu tư tay "không bắt giặc".

Đó là yêu cầu vốn chủ sở hữu nhà đầu tư tham gia dự án tính toán trong báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu với tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư (trước đây phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư ở nhiều dự án chỉ 10 -15%). Cùng với đó, Chính phủ giao Bộ GTVT bổ sung vào dự thảo hợp đồng dự án trong hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư quy định nhà đầu tư vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau 6 tháng không ký được hợp đồng tín dụng với ngân hàng, tổ chức tín dụng đủ phần vốn vay theo quy định để triển khai dự án; cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng và hợp đồng hết hiệu lực.

Nghị quyết cũng đưa ra các quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh tình trạng đội vốn so với khái toán mức đầu tư mà các dự án BOT thời gian qua gặp phải. Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu sử dụng giá trị vốn góp của nhà nước thông qua đấu thầu là giá trị thanh toán cho nhà đầu tư...

Đối với dự án Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng đã quyết định dừng triển khai Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26.10.2012 về việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP và chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco là nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án. Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT giao Công ty Bitexco tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh, cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi theo nhiệm vụ được Thủ tướng giao trước đây. Bên cạnh đó, Bộ GTVT phối hợp Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính tổ chức xác định chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco, đàm phán với Công ty Bitexco theo 2 phương án để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. 

Phương án 1, nếu Bitexco không tiếp tục tham gia đầu tư dự án thì nhà nước sử dụng vốn trái phiếu chính phủ bố trí cho dự án để thanh toán chi phí chuẩn bị dự án và khoản chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. 

Phương án 2, nếu Bitexco tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì Bitexco được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí chuẩn bị dự án nằm trong chi phí đầu tư của dự án và được thanh toán bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ bố trí cho dự án ngay sau khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Chí Hiếu (Thanh Niên Online)
Loading...