Xã hội

Nghệ An: 660 tỉ giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc – Nam

Nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt băng(GPMB) 660 tỉ đồng của Chính phủ và Bộ GTVT đã cấp về cho tỉnh Nghệ An. Yêu cầu giải ngân xong trước ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, đến nay công tác triển khai đang diễn ra chậm.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An có chiều dài gần 88km. Đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Đến nay 2 huyện Quỳnh Lưu và Nghi Lộc triển khai cơ bản đạt tiến độ đề ra. Còn các địa phương còn lại đang chậm trễ trong các nhiệm vụ để giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn được bố trí.

Báo cáo từ Sở Giao thông vận tải Nghệ An, đến giữa tháng 10/2019 còn 21 xã chưa phê duyêt xong trích lục trích đo, chưa phê duyệt giá đất, đó là thị xã Hoàng Mai 2/2 xã; Diễn Châu 12/12 xã; Hưng Nguyên 7/13 xã.

Thời điểm này, Ban quản lý dự án 6 đã cấp về cho Hội đồng GPMB các huyện, thị xã của tỉnh Nghệ An là 660 tỷ đồng; trong đó, đã giải ngân được 23,95 tỷ đồng; đã đo xong 66,31km/66,31km, đạt 100% (28/28 xã); đã phê duyệt 24,48km/66,31km đạt 36,9% (13/28 xã).

Theo báo cáo từ các huyện, thị xã dự kiến tái định cư cho khoảng 514 hộ; trong đó, thị xã Hoàng Mai 151 hộ, huyện Diễn Châu 153 hộ, huyện Yên Thành 33 hộ, huyện Hưng Nguyên 177 hộ.

Nghệ An: 660 tỉ giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc – Nam
660 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An

Về công tác kiểm kê, kiểm đếm, phê duyệt, thị xã Hoàng Mai đã tiến hành họp dân, thực hiện kiểm đếm đối với đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn chưa kiểm kê cụ thể.

Huyện Diễn Châu đã tiến hành họp dân, đang thực hiện kiểm đếm đối với phạm vi ảnh hưởng đất nông nghiệp trên tuyến. Huyện Hưng Nguyên đã tổ chức họp dân công bố chủ trương chính sách 13/13 xã, ảnh hưởng khoảng 1.481 hộ dân, đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp.

Riêng huyện Yên Thành, dự án sẽ ảnh hưởng 359 hộ; trong đó, có 332 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, hội đồng GPMB đã lập hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 272 hộ/21,06 tỷ đồng; đang tiếp tục lập hồ sơ đối với đất nông nghiệp được 21 hộ, dự kiến kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng. Đất ở, đất vườn và hộ đã xây nhà trên đất nông nghiệp đã kiểm kê hiện trạng đất được 17/33 hộ, còn lại tài sản đang kiểm kê.

Công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện các bước theo trình tự đầu tư xây dựng. Hiện tại, UBND các huyện, thị xã đang kiểm tra, rà soát các công trình bị ảnh hưởng để lập đề cương nhiệm vụ (chủ yếu hệ thống đường điện).

Công tác giải ngân vốn được đánh giá là chậm. Nguyên nhân do công tác phê duyệt trích lục đo của các địa phương chậm; công tác hoàn thiện thủ tục xây dựng tái định cư của các địa phương chậm so với kế hoạch đề ra; công tác kiểm kê, kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các địa phương chưa tập trung quyết liệt; các địa phương chưa thống kê hết các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng để kịp thời có phương án di dời đảm bảo tiến độ…

Theo Hoàng Tùng (Báo Dân Sinh)

http://baodansinh.vn/nghe-an-660-ti-giai-phong-mat-bang-duong-cao-toc-bac-nam-20191108101327601.htm
Loading...