Xã hội

Lịch trình bầu cử, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22-5-2016 trên phạm vi toàn quốc. Ngày 13-3 là hạn cuối nộp hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22-5-2016 trên phạm vi toàn quốc. Ngày 13-3 là hạn cuối nộp hồ sơ ứng viên đại biểu Quốc hội.
 
Theo Tuổi Trẻ