Xã hội

Đề môn Toán thi THPT quốc gia

Đề thi Toán gồm 50 câu, phần kiến thức trọng tâm rơi vào lớp 12, câu hỏi thực tiễn chiếm số ít.

Đề môn Toán thi THPT quốc gia

Đề môn Toán thi THPT quốc gia - 1

Đề môn Toán thi THPT quốc gia - 2

Đề môn Toán thi THPT quốc gia - 3

Đề môn Toán thi THPT quốc gia - 4

Theo VnExpress.net
Loading...