Xã hội

Đề môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2019

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong 50 phút.

Đề môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2019

Đề môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2019 - 1

Đề môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2019 - 2

Đề môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2019 - 3

Theo PV (VnExpress.net)




Loading...