Xã hội

Chân dung 21 Bí thư Tỉnh,Thành lần đầu đắc cử nhiệm kỳ mới

Dưới đây là chân dung, tiểu sử sơ lược của 21 Bí thư Tỉnh ủy / Thành ủy lần đầu đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 21 Bí thư Tỉnh,Thành lần đầu đắc cử nhiệm kỳ mớiTheo P.Thảo - T.Trang (Pháp Luật TPHCM)

https://plo.vn/thoi-su/chan-dung-21-bi-thu-tinhthanh-lan-dau-dac-cu-nhiem-ky-moi-946761.html