Xã hội

Các Bộ họp khẩn giải quyết chế độ bảo hiểm cho sĩ quan quân đội, công an cấp xã

Phó Trưởng công an xã, từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm.

Các Bộ họp khẩn giải quyết chế độ bảo hiểm cho sĩ quan quân đội, công an cấp xã

Bộ Nội vụ vừa tổ chức họp với với các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính cùng Ban Tổ chức Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để bàn thống nhất các nội dung giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an xã và người ký hợp đồng lao động với Ủy ban nhân dân xã.

Cuộc họp nhằm tìm ra giải pháp giải quyết dứt điểm vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi tới các cơ quan của Quốc hội.

Tại cuộc họp, ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện các Bộ, ngành cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn giao cho Vụ Chính quyền địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại biểu đề hoàn thiện dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trình lãnh đạo Bộ ký văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6/11/2020.

Về đối tượng thực hiện, ông Tuấn đề nghị tách ra 2 loại để thực hiện cho thuận lợi, cụ thể:

Một là, đối với các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng công an xã, từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Hai là, đối với người lao động do Ủy ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì cho phép bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và tiếp tục tham gia theo hợp đồng lao động đã ký (đối với trường hợp đã làm việc theo hợp đồng lao động).

Theo Luân Dũng (Tiền Phong)
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cac-bo-hop-khan-giai-quyet-che-do-bao-hiem-cho-si-quan-quan-doi-cong-an-cap-xa-1743355.tpo