Video

Vợ chồng cà phê Trung Nguyên tranh chấp cổ phần 7 công ty thế nào?

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, bà Thảo đề nghị chia theo tỷ lệ 5:5 cổ phần trong 7 công ty. Tại tòa, bà đề nghị được sở hữu 51%, ông Vũ 39% tại Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên.

Vợ chồng cà phê Trung Nguyên tranh chấp cổ phần 7 công ty thế nào?

Theo Phượng Nguyễn - Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...

Loading...