Video

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng

Hàng chục đoàn quốc tế viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước chia sẻ những kỷ niệm, lòng thương tiếc đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng Củ Chi.

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng - 1

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng - 2

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng - 3

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng - 4

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng - 5

Vĩnh biệt anh Sáu Khải - người con ưu tú của đất thép thành đồng - 6

Theo Như Ý - Hà Hương (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...

Loading...