Video

Video: Xén dải phân cách, thi công hầm chui ‘giải cứu’ điểm nóng ùn tắc giao thông

Sau gần 2 tháng khởi công, khoảng 800m đường được đơn vị thi công tiến hành xén dải phân cách, đổ bê tông, bước vào thi công giai đoạn 1 hầm chui Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Đức (VietNamNet)

https://video.vietnamnet.vn/xen-dai-phan-cach-thi-cong-ham-chui-%E2%80%98giai-cuu%E2%80%99-diem-nong-un-tac-giao-thong-a-90439.html