Video

Video: Vườn xoài 5.000m2 trĩu trái nhờ ứng dụng công nghệ cao

Vườn xoài cát Hòa Lộc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật điều khiển từ xa bằng điện thoại từ tháng 08/2020 giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất.

Theo Nguyễn Đức - Thuỳ Chi (VietNamNet)

https://video.vietnamnet.vn/vuon-xoai-5000m2-triu-trai-nho-ung-dung-cong-nghe-cao-a-91024.html