Video

Video Trump: Kim Jong Un thích video cảnh phồn vinh Mỹ chiếu tại hội đàm

TT Trump đã mang đoạn video dài 4 phút về tương lai hợp tác và phồn vinh chờ đợi Triều Tiên tới cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Trump cho biết ông Kim rất thích đoạn video này.

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...