Video

Video Trầm Bê: Bị cáo chỉ học đến lớp 6

Đúng 10h, bị cáo Trầm Bê được gọi lên bục khai báo để kiểm tra lý lịch. Bị cáo bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của chủ tọa.

Theo Trương Khởi (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...

Loading...