Video

Video: Tiếp cận ngọn núi cao 100m sạt lở, vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ

Ngọn núi cao hơn 100m sạt lở, vùi lấp trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 gần thủy điện Rào Trăng 3 khiến Phó tư lệnh Quân khu 4 và 12 cán bộ mất tích. Hiện trường nơi đây tan hoang, đất đá nham nhở.

Theo Quang Thành (VietNamNet)

https://video.vietnamnet.vn/tiep-can-ngon-nui-cao-100m-sat-lo-vui-lap-13-can-bo-cuu-ho-a-89788.html