Video

Video: Tàu thuyền an toàn sau bão số 9, ngư dân Bình Định trở lại biển

Nhờ chủ động chằng buộc, các tàu của ngư dân ở Bình Định an toàn sau khi bão số 9 đổ bộ.

Theo Trương Khởi - Văn Nguyện (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/video-tau-thuyen-an-toan-sau-bao-so-9-ngu-dan-binh-dinh-tro-lai-bien-post1146955.html