Video

Video: Quảng Trị lần thứ 2 sơ tán dân thoát khỏi vùng lũ

Người dân huyện Hải Lăng (Quảng Trị) chịu đợt lũ thứ hai trong vòng 4 ngày. Chính quyền phải huy động tất cả lực lượng để tiếp tế nhu yếu phẩm và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo Duy Linh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/video-quang-tri-lan-thu-2-so-tan-dan-thoat-khoi-vung-lu-post1141138.html
Loading...