Video

Video: Nhiều người muốn nhìn thấy Nguyễn Hữu Linh khi rời tòa

Tòa nghỉ một thời gian dài, ông Nguyễn Hữu Linh mới di chuyển xuống ôtô đợi sẵn. Cả trăm người đứng dưới đường, muốn tận mắt nhìn thấy ông ta.

 Theo Trương Khởi - Hoài Thanh - Quang Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...

Loading...