Video

Video: Nhiệt độ ở Sài Gòn chênh lệch rõ rệt tại khu vực có bóng cây và không có bóng cây

Sau khi thực hiện thí nghiệm đơn giản để so sánh nhiệt độ trên đường nhiều cây xanh và đường không trồng cây tại Sài Gòn, có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt từ 4 đến 6 độ C.

Theo PV (Trí Thức Trẻ)