Video

Video: Nhân viên bảo vệ thờ ơ khi trộm bẻ khoá Honda SH

Dù tên trộm ra sức bẻ cổ xe SH, thậm chí hành động khá lộ liễu nhưng nhân viên bảo vệ vẫn không mảy may có phản ứng gì.

 Theo Tri Thức Trực Tuyến
Loading...