Video >> Mưa lũ Miền Trung

Video: 'Lụt làm gạo trôi, thóc trôi, không còn thứ gì trong nhà'

"Ăn uống thì chỉ có mì tôm. Lụt làm gạo trôi, thóc trôi, không còn thứ gì trong nhà. Đây là đợt lũ lịch sử, xưa nay chưa từng có", ông Nguyễn Đức Thuận (Quảng Bình) nói.

Theo Phạm Trường - Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/video-lut-lam-gao-troi-thoc-troi-khong-con-thu-gi-trong-nha-post1144331.html