Video

Video: Ken đặc người xếp hàng xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần

Hàng nghìn người thức xuyên đêm 2/3 xếp hàng chờ xin ấn, trong đó có những người phải chờ hơn 10h mới có được ấn.

Theo VnExpress.net




Loading...





Loading...