Video

Video: Hệ thống iFan đa cấp bị tố lừa 15.000 tỷ hoạt động ra sao?

iFan là dự án đa cấp, hoạt động núp bóng huy động vốn bằng tiền kỹ thuật số. Hiện có khoảng 32.000 người Việt Nam đầu tư vào dự án đa cấp này.

Theo Xuân Tiến - Lê Trọng (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...