Video

Video Đủ loại biển hiệu trên tuyến phố một thời mặc 'đồng phục'

Sau 2 năm thực hiện, tuyến phố Lê Trọng Tấn được chọn thiết kế biển hiệu kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội coi như thất bại bởi sự thiếu hợp lý trong thực tiễn.

Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)


>> Biển hiệu kiểu mẫu ở Hà Nội gây xôn xao
>> Hà Nội tiếp tục “mặc đồng phục” cho phố Thái Thịnh?
>> Quảng cáo "đồng phục" đang dần biến mất tại phố kiểu mẫu
>> Phố kiểu mẫu Hà Nội bỏ biển quảng cáo “đồng phục”
>> Tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội thất bại sau 2 năm thử nghiệm 'đồng phục' biển hiệu
>> Video 'Đồng phục' biển hiệu quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn vì sao thất bại?