Video

Video: Dự báo đường đi của bão số 8 - Saudel

Bão số 8 có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14 khi vào vùng biển phía đông bắc của quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão suy yếu xuống cấp 8-9 rồi vào phía nam vịnh Bắc Bộ.

Theo Mỹ Hà (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/video-du-bao-duong-di-cua-bao-so-8-saudel-post1144621.html?fbclid=IwAR1jJPcC4xTaqmq0u6CrxyNOdWc8AYA4PIQu2Z9nIKdGMEN0qvQ3Bu1_fIg