Video

Video: Dự báo đường đi bão Goni sắp vào Biển Đông

Trước khi vào Biển Đông ngày 2/11, bão Goni đạt cấp 16. Hình thái thời tiết này có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Theo Mỹ Hà (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/video-du-bao-duong-di-bao-goni-sap-vao-bien-dong-post1147317.html