Video

Video: Con đường xuyên Việt của quả thận cho bệnh nhi đầu tiên ở Việt Nam

Nhờ thận hiến chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, bé Đ.V.H (15 tuổi, Lâm Đồng) đã thoát khỏi suy thận. Đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhi từ người cho chết não.

Theo Bích Huệ - Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)