Video

Video: Cảnh sát đối đầu người biểu tình trong trường Đại học Hong Kong

Cuộc đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình được ghi lại bên trong Đại học Trung Văn vào ngày 12/11.
Nguồn: Huanqiu

QT (SHTT)

https://sohuutritue.net.vn/video-canh-sat-doi-dau-nguoi-bieu-tinh-trong-truong-dai-hoc-hong-kong-d64797.html?demo
Loading...