Video >> COVID-19 (nCoV)

Video: Biến quán cà phê thành 'cơm dã chiến' 5000 đồng giữa mùa dịch

Để hỗ trợ phần nào khó khăn cho bà con vượt qua mùa dịch Covid-19, anh Vũ Trung Dũng (TP. Cần Thơ) đã biến quán cà phê của mình thành “quán cơm dã chiến” bán cơm trưa với giá 5.000 đồng cho đến khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Theo Quang Đăng (VietNamNet)


>> Video: 200 suất cơm mỗi ngày tặng Viện K chống dịch
>> Video: Quán cơm từ thiện 2.000 đồng 'no căng bụng' ở Tây Đô giữa mùa dịch


https://video.vietnamnet.vn/bien-quan-ca-phe-thanh-com-da-chien-5000-dong-giua-mua-dich-a-93020.html