Video

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà

Trước giờ cử hành hôn lễ, nhiếp ảnh gia chụp hình cho Thu Hà đã tung loạt ảnh cưới của BTV tại Paris, Pháp.

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 1

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 2

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 3

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 4

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 5

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 6

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 7

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 8

Trọn bộ ảnh cưới ở Pháp của BTV Thu Hà - 9

HP (SHTT)

https://sohuutritue.net.vn/tron-bo-anh-cuoi-o-phap-cua-btv-thu-ha-d65058.html?demo
Loading...