Video

Trang phục CSGT qua các thời kỳ

Trải qua 74 năm hình thành và phát triển, lực lượng CSGT đã 4 lần thay đổi trang phục để phù hợp với điều kiện thời tiết, đảm bảo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Trang phục CSGT qua các thời kỳ

Trang phục CSGT qua các thời kỳ - 1

Trang phục CSGT qua các thời kỳ - 2

Trang phục CSGT qua các thời kỳ - 3

Thei 

https://zingnews.vn/trang-phuc-csgt-qua-cac-thoi-ky-post1134201.html