Video

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

Kim Jong-un: 'Tôi đã không ở đây nếu không sẵn sàng phi hạt nhân'

Tối nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đọc diễn văn chào mừng. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 2
Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 3
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng nâng ly. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 4
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đọc diễn văn đáp từ. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 5
Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 6
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 7
Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un - 8
Ảnh: TTXVN

Theo Vietnam+
Loading...