Video >> Mưa lũ Miền Trung

Thiệt hại mưa lũ ở miền Trung 15 ngày qua

Hơn 2 tuần mưa lũ, cả nước có 112 người chết, 124.000 hộ bị ngập và 206.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Thiệt hại mưa lũ ở miền Trung 15 ngày qua

Theo Như Ý - Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/thiet-hai-mua-lu-o-mien-trung-15-ngay-qua-post1144744.html