Video

Quá trình công tác của tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ như: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và Lạng Sơn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Ban Kinh tế Trung ương...

 

Sáng nay (7/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Quá trình công tác của tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

 Theo Ban Thời sự (VietNamNet)


>> Đề cử ông Trần Sỹ Thanh để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước
>> Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước


https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/media/qua-trinh-cong-tac-cua-tan-tong-kiem-toan-nha-nuoc-tran-sy-thanh-725592.html