Video

Phố Hàn đất Cảng: 'Nhiều cơ sở trả mặt bằng, người cầm cự thì thua lỗ'

Nhiều nhà hàng ẩm thực, quán bia trên phố Văn Cao, Hải Phòng phải trả mặt bằng do kinh doanh thua lỗ. Một số còn duy trì nhưng khách chỉ đến lác đác.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/video-pho-han-dat-cang-nhieu-co-so-tra-mat-bang-nguoi-cam-cu-thi-thua-lo-post1113604.html#zingweb_home_sectionmultimedia1
Loading...