Video

Nghề làm ông Táo ở Huế

Những ngày cuối năm, cả làng Địa Linh ai cũng tất bật để đảm bảo có hàng kịp phục vụ khách đặt hàng trong dịp Tết cổ truyền.
 
 
Theo CTV Lê Huy Hoàng Hải (Vov.vn)
https://vov.vn/van-hoa/nghe-lam-ong-tao-o-hue-post918329.vov