Video >> COVID-19 (nCoV)

INFOGRAPHIC: Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân

Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.

INFOGRAPHIC: Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân

Theo Nguyễn Duy (Vtv.vn)

https://vtv.vn/infographic/infographic-huong-dan-cac-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-20200309101209218.htm?fbclid=IwAR3lLz4MByvQleunoEUf0t2mAMaON3zeRWPRPjshFjqbSo12fxQFSVBKMCo
Loading...