Video

Infographic 499 đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương

Ngày 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Infographic 499 đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương

Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Theo TTXVN/Vietnam+


>> Những cử tri đặc biệt đi bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
>> Không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội của Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương
>> 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV


https://www.vietnamplus.vn/infographics-499-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-theo-tung-dia-phuong/719129.vnp