Video

Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động

Nhiều chốt cửa ngõ Hà Nội đã dừng kiểm soát, chuyển sang hỗ trợ người dân khi ra vào.

Theo Văn Ngân (Vov.vn)
https://vov.vn/xa-hoi/hang-loat-chot-kiem-soat-cua-ngo-thu-do-dung-hoat-dong-898091.vov