Video

Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới

So với khóa XIV, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến giảm số lượng ở các cơ quan Chính phủ để tăng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới

Theo Việt Chung - Hoàng Thùy (VnExpress.net)
https://vnexpress.net/co-cau-dai-bieu-quoc-hoi-hien-nay-so-voi-du-kien-khoa-moi-4242257.html