Video

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Sáng nay 28-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII.
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sáng 28-1
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội sáng 28-1
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII - 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28-1
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII - 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với hai Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sáng 28-1
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội sáng 28-1
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII - 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội sáng 28-1
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII - 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sáng 28-1
Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII - 7
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội sáng 28-1

Ảnh: TTXVN

Theo Phạm Văn Thế (Nld.com.vn)

https://nld.com.vn/thoi-su/chum-anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-phien-thao-luan-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-20210128093601814.htm