Video

Chùm ảnh: Sự khác biệt giữa người bận rộn và người thành công

Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả và người thành công chưa hẳn đã bận rộn.
Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả và người thành công chưa hẳn đã bận rộn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Lê Trung Đức (Dân Việt)

Loading...