Video

Chi tiết 5 huyện ngoại thành được TPHCM đầu tư lên quận

Dự kiến 5 huyện ngoại thành của TPHCM sẽ lên quận vào trước năm 2030. Tuy nhiên, cả 5 quận này đều còn thiếu nhiều tiêu chí khác nhau.

Chi tiết 5 huyện ngoại thành được TPHCM đầu tư lên quận

Theo Linh An - Duy Quang (Tiền Phong)
https://tienphong.vn/chi-tiet-5-huyen-ngoai-thanh-duoc-tphcm-dau-tu-len-quan-post1411805.tpo